Ανεξάρτητα από την κλίμακα του έργου σας, η τρισδιάστατη σάρωση το καθιστά δυνατό

Η τρισδιάστατη λέιζερ σάρωση ανοίγει διαφορετικές προσεγγίσεις όταν χρησιμοποιείται σε έργα αστικού σχεδιασμού. Η κλίμακα και ο τεράστιος όγκος δεδομένων που πρέπει να συλλεχθούν απαιτούν μια τεχνολογική λύση αιχμής που μπορεί να σας παρέχουμε. Ανεξάρτητα από τη φάση του έργου (εκπόνηση μελετών, υπό κατασκευή ή ακόμα και ολοκληρωμένη) σας βοηθάμε να αυξήσετε το αποτέλεσμα και να αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την υψηλότερη δυνατή ακρίβεια, ταχύτητα και λεπτομέρεια.

Πλεονεκτήματα του 3D Scanning σε έργα Αστικής Ανάπτυξης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

 • Αποκτήστε μια πλήρη αναπαράσταση των συνθηκών του έργου και μοιραστείτε την με τους ενδιαφερόμενους φορείς σας σε πραγματικό χρόνο
 • Απεικονίστε το 100% του έργου σας και μετρήστε, ελέγξτε, αξιολογήστε τα ώστε να προβλέψετε ανάγκες και απαιτήσεις
 • Βρείτε και μοιραστείτε τις πληροφορίες που θέλετε, εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας τα κόστη μετακινήσεων
 • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων, με βάση τα τρέχοντα και αξιόπιστα δεδομένα
 • Αύξηση της ταχύτητας και αποτελεσματικότητας

Εξατομικευμένες υπηρεσίες, πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

1 και μόνη επιτόπια επίσκεψη, για πολλά παραδοτέα που εκτελούνται και τιμολογούνται κατόπιν αιτήματος

Παραδοτέα

 • Registered point clouds
 • 2D – σχέδια κατόψεων, τομών και προσόψεων
 • 3D Models σε DWG ή Revit
 • BIM Models
 • Αναλυτικά τοπογραφικά διαγράμματα
 • Panoramas Walk-through
 • Εντυπωσιακά rendered point cloud video του project σας

Πρόσφατα 3D Scanning Projects Έργων Αστικής Ανάπτυξης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού