Διαφοροποιηθείτε και ξεχωρίστε από την αγορά αξιοποιώντας τις εφαρμογές του 3D Scanning

Προσφέρετε μια μοναδική “customer experience” χωρίς να αυξήσετε το κόστος σας. Ψηφιοποιούμε τα έργα σας, για να εγγυηθείτε στους πελάτες σας ακριβή, γρήγορη παράδοση ολοκληρωμένων δεδομένων του ακινήτου σας. Χρησιμοποιήστε ακριβή αρχιτεκτονικά και ΗΜ σχέδια ως μοχλό για την ανάπτυξη των Project σας. Κάντε το έργο σας πιο ελκυστικό από ποτέ!

Παραδοτέα:

  • Registered point clouds
  • 2D – Σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών
  • 3D Models – σε μορφή DWG ή Revit
  • BIM Models
  • 2D – 3D Λεπτομερή Τοπογραφική αποτύπωση
  • Panoramas Walk-through
  • Εντυπωσιακά video των project σας

Πρόσφατα 3D Real Estate