Ψηφιοποιήστε τη Βιοτεχνία ή Βιομηχανία σας αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας αιχμής του 3D Scanning

Η 3D laser σάρωση έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα για βιομηχανικές εφαρμογές. Η ψηφιακή αναπαράσταση της γραμμής παραγωγής σας θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε καλύτερα την επιχείρησή σας: Τα μοντέλα BIM θα διευκολύνουν εκθετικά τις διαδικασίες συντήρησης και θα μειώσουν το κόστος και τους χρόνους διακοπής λειτουργίας. Μοιραστείτε συγκεκριμένα μέρη του εργοστασίου σας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους προμηθευτές και τους πελάτες σας για να επιταχύνετε την επικοινωνία και να επιτύχετε αποτελεσματικότερη διαχείριση.

Τα οφέλη του ψηφιακού εργοστασίου μέσω 3D Scanning 

 • Επισκεφθείτε ψηφιακά οποιοδήποτε σημείο της μονάδας σας και κοινοποιείτε εύκολα τις πληροφορίες που θέλετε, εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας τα κόστη μετακινήσεων
Συζητήστε τροποποιήσεις και προσαρμογές με τους προμηθευτές ή τους πελάτες σας μέσα στο εικονικό εργοστάσιο.
 • Ταχύτερη και ορθότερη λήψη αποφάσεων με βάση ακριβή δεδομένα
 • Αποφύγετε κοστοβόρα σφάλματα στη φάση των μελετών
 • Μειώστε τον κίνδυνο υπερβάσεων προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος
 • Διευκολύνετε τις βέλτιστες πρακτικές Lean Management, όπως 5S, διαγράμματα Kaizen, Kanban Visual Management, Value stream mapping

Εξατομικευμένες υπηρεσίες, πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

1 επιτόπια επίσκεψη, για πολλά παραδοτέα που εκτελούνται και τιμολογούνται αν και όποτε τα χρειαστείτε

Παραδοτέα

 • BIM Models
 • 2D – σχέδια, τομές, όψεις
 • 3D Models
 • Αναλυτική τοπογραφική αποτύπωση
 • Panoramas Walk-through
 • Registered point clouds
 • Εντυπωσιακά videos της μονάδας σας

Πρόσφατα έργα 3D Scanning για ψηφιακό εργοστάσιο και βιομηχανικές εφαρμογές