Πώς λειτουργεί:

Τα 3D Laser Scanners χρησιμοποιούν την τεχνολογία Lidar για να καταγράφουν μαζικές μετρήσεις και να μετατρέπουν σύννεφα σημείων σε τρισδιάστατα μοντέλα και χάρτες. Στη συνέχεια, προηγμένο λογισμικό με χρήση αλγορίθμων επιτρέπει τη σύνδεσή τους και μεταφράζει τα δεδομένα σε ακριβή σχέδια

Πλεονεκτήματα 3D Scanning

 • Ακριβής, υπερταχεία συλλογή δεδομένων. Εκθετική μείωση σφαλμάτων στις μελέτες σας.
 • Πλήρης και ακριβής τεκμηρίωση των στοιχείων «ως-κατασκευάσθη». Βελτιώστε την αξιοπιστία των δεδομένων για τη λήψη των αποφάσεών σας!
 • Single Source of Truth (SST) για τους όλους συνεργάτες του έργου σας. Αποφύγετε διαφωνίες και λάθη από επισφαλείς ερμηνείες στοιχείων εδάφους
 • Δεν χρειάζεται ποτέ να γυρίσετε στο εργοτάξιο για να μετρήσετε εκ νέου ξεχασμένες διαστάσεις. Εξαλείψτε έτσι τους νεκρούς χρόνους στο έργο σας.
 • Ελέγξτε, συγκρίνετε και αποφασίστε με βάση τα αληθή δεδομένα του έργου σας. Αξιοποιήστε τεχνολογία αιχμής για να μειώσετε τις υπερβάσεις του χρονοδιαγράμμτος και του προϋπολογισμού σας.
 • Δημιουργήστε πλήρη βάση για μοντέλα BIM.

Παραδοτέα και υπηρεσίες μας:

 • Κατάρτηση σχεδίων «ως έχει» ή «ως κατασκευάστηκε» της υφιστάμενης κατάστασης έργων αρχιτεκτονικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς: 2D–3D σχέδια CAD
 • Scan2BIM – 3D Models
 • Λεπτομερή τοπογραφική αποτύπωση
 • Παρακολούθηση εξέλιξης κατασκευής έργων μηχανικού
  • Real-time συλλογή δεδομένων του έργου
  • Ακριβής τρισδιάστατη απεικόνιση της ζώνης ενδιαφέροντος της κατασκευής σας
 • Registered Point-Clouds
 • Συγκριτική ανάλυση παραμορφώσεων και μετακινήσεων.
 • Προμετρήσεις και μετρήσεις εκτελεσμένων εργασιών
 • Μετρήσεις όγκων έργων πολιτικού μηχανικού
 • Αποτύπωση της υφιστάμενηςκατάστασης γειτονικών κατασκευών (πριν και μετά τις εργασίες)
 • Trueview – με πανοραμικές φωτογραφίες που σε επικάλυψη με το νέφος σημείων
 • 3D Virtual reality – Fly-in
 • Ορθοφωτογραφίες
 • Εντυπωσιακά videos του έργου σας

Γιατί AB 3D-Scanning ?

Συνδυάζουμε ψηφιακές λύσεις υψηλής τεχνολογίας με μακρά εμπειρία και εξειδίκευση στην Αρχιτεκτονική και στα έργα Μηχανικού & και στον τομέα της κατασκευής για να προσφέρουμε ακριβή δεδομένα των στοιχείων του έργου σας σε κλάσμα του χρόνου και κόστους σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους σχεδιάσης και αποτύπωσης, για να βελτιώσουμε την συνεργασία μεταξύ των επί μέρους συνεργατών του έργου σας και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά σας, ενώ μειώνονται λάθη και άσκοπες επιδιορθώσεις. Οι 3D scanning services έχουν δομηθεί κατά τρόπο ώστε να μην αποτελούν ακόμη ένα κόστος. Αντιθέτως συμβάλλουν στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και του προϋπολογισμού του έργου σας.

Πεδία εφαρμογής 3D Scanning

Πρόσφατα 3D Scanning Projects